8:00-16:00
42 252 00 00
16:00-8:00
601 336 026

Porady

  Budowa instalacaji sprężonego powietrza  W praktyce stosowane są dwa systemy budowy instalacji sprężonego powietrza:

  • Sprężarka – zbiornik – filtr-osuszacz-filtr – sieć. Ten system gwarantuje najwyższą sprawność energetyczną układu i jest również najbardziej powszechny.
  • Sprężarka – filtr-osuszacz- zbiornik - filtr –– sieć. Ten system ma uzasadnienie, gdy chwilowe zapotrzebowanie na powietrze przewyższa możliwości sprężarki. Sprawność energetyczna tego systemu jest niższa.

  uwagi:
  Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego skropliny powstające w poszczególnych elementach instalacji muszą być gromadzone w separatorach, a nie odprowadzane do kanalizacji, co jest niezgodne z prawem.

  Kalkulator spadku ciśnienia w sieci sprężonego powietrza


  przepływ: Vp[m3/min]
  długość rury: L [m]
  średnica rury: D[mm]
  ciśnienie maksymalne: Pmax[bar]

  Wynik / spadek ciśnienia:
  Δp[bar]

  uwagi:
  Powyższe kalkulacje dotyczą rury gładkiej bez jakichkolwiek zmian w średnicy przewodów, czy oporu na kolankach, trójnikach i zaworach. By uwzględnić ewentualne zmiany przepływu należałoby do końcowego wyniku doliczyć 10-50% w zależności od liczby czynników zwiększających opór powietrza w instalacji.

  Kalkulator przekroju przewodów sprężonego powietrza


  dopuszczalny spadek ciśnienia: Δp[bar]
  przepływ: Vp[m3/min]
  długość rury: L[m]
  ciśnienie maksymalne: Pmax[bar]

  Wynik / średnica rury:
  D[mm]

  uwagi:
  Maksymalny spadek ciśnienia (Δp) nie powinien przekroczyć 0,5 bara

  Kalkulator wielkości zbiornika


  sumaryczna wydajność sprężarek: Vk
  pobór powietrza: Vpob
  górne ciśnienie w instalacji: PH
  dolne ciśnienie w instalacji: PL
  liczba przełączeń: Z

  Wynik / wielkość zbiornika:
  Vzb[m3]

  uwagi:
  Przy sprężarkach o mocy do 18,5 kW liczba przełączeń sprężarki o największej mocy/wydajności (wartość Z) powinna wynieść 120, przy mocy do 75 kW – 60, a powyżej 75 kW – 30.

  Kalkulator ilości wody zużywanej przez sprężarki


  temperatura w sprężarkowni: t[°C]
  wilgotność względna: Wwz[%]
  wydajność sprężarki: Vk[m3/min]
  czas cyklu sprężania: tsp
  czas biegu jałowego z postojem: tj

  Wynik / ilość wody:
  Vwody

  uwagi:
  Powyższe kalkulacje dokonane są dla jednej sprężarki. W celu uzyskania wyniku dla całego układu należy dodać ilości obliczone dla wszystkich sprężarek w systemie. Wyniki kalkulacji będą prawidłowe, gdy temperatura w sprężarkowni wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza.

  Kalkulator przekroju kanałów wentylacyjnych


  ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę: S[m3/min]
  prędkość przepływu powietrza w kanale: V[m/s]

  Wynik / przekrój kanału:
  p

  uwagi:
  Wartość oporu w całym kanale wentylacyjnego musi być niższa niż maksymalne wartości podane przez producenta sprężarki. Jeśli opory przepływu okażą się wyższe, niezbędne jest zainstalowanie wewnątrz kanału dodatkowego wentylatora pomocniczego, tak by prędkość przepływu powietrza w kanale mieściła się w zakresie 2,5-4,5 m/s.

  Kalkulator czystości sprężonego powietrza


  ppm
  Zo[mg/m3]

  wynik: Zo[mg/m3]
  wynik: ppm

  uwagi:
  Powyższe kalkulacje dotyczą powietrza o temperaturze 20 stopni Celsjusza i ciśnieniu 101,325 kPa.

  drukuj  

  Od ponad 15 lat specjalnością firmy Marcom jest serwis kompresorów, serwis sprężarek, okresowe przeglądy sprężarek oraz remonty sprężarek. Dzięki centralnemu położeniu naszej siedziby (Łódź, Traktorowa 128) serwis sprężarek Marcom może dotrzeć do każdego klienta w Polsce w ciągu zaledwie kilku godzin. Zakres naszej oferty to naprawa kompresorów i sprężarek wszystkich typów, w tym sprężarki śrubowe i sprężarki łopatkowe najczęściej spotykanych w Polsce producentów. Marcom prowadzi również wynajem sprężarek oraz sprzedaje sprężarki używane, sprężarki Mattei, osuszacze powietrza, zbiorniki na sprężone powietrze itp. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników oraz posiadane przez nas specjalistyczne urządzenia pomiarowe takie jak np. przepływomierz powietrza, amperomierz cęgowy, czujnik punktu rosy, miernik ciśnienia itp., gwarantują, iż przeprowadzane przez nas pomiary powietrza oraz proponowane rozwiązania i projekty są w pełni dostosowane do potrzeb i uwarunkowań naszych klientów. Na życzenie klienta budujemy kompletne instalacje powietrza i instalacje pneumatyczne, przeprowadzamy również audyty energetyczne i funkcjonalne instalacji powietrza.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

  Copyright 2011 © Marcom