8:00-16:00
42 252 00 00
16:00-8:00
601 336 026

Instalacje sprężonego powietrza

Nasza firma oferuje projektowanie i realizację kompletnych systemów sprężonego powietrza.
Ponieważ cena sprężonego powietrza jako medium jest bardzo wysoka, prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji powinno być priorytetem dla każdego użytkownika, a pierwszym etapem na drodze do stworzenia systemu działającego bez zarzutu jest dokonanie właściwych wyborów charakteryzujących instalację. Dotyczyć one powinny, przede wszystkim:

  • materiału, z którego instalacja ma być wykonana
  • przebiegu instalacji w strukturze budynku
  • przekrojów przewodów sprężonego powietrza

Właściwe dobranie tych parametrów zapewni stabilne funkcjonowanie całego systemu, a w szczególności urządzeń utrzymujących odpowiednie wartości fizyko-chemiczne sprężonego powietrza w ramach całego procesu przemysłowego, od momentu wytworzenia, poprzez magazynowanie, w trakcie przesyłania i przy jego uzdatnianiu. Szczelność całej instalacji odgrywa tu kluczową rolę i ma bezpośredni wpływ na to, czy powietrze dostępne jest w odpowiednim czasie i miejscu. Podobnie, odpowiednia konstrukcja instalacji pozwala zapobiec powstawaniu kondensatu w miejscach niepożądanych, a gromadzi go, na przykład, w pułapkach wodnych specjalnie do tego celu przeznaczonych. Prawidłowe zaprojektowanie instalacji umożliwia obniżenie kosztów użytkowania sprężonego powietrza, a oszczędności z tego tytułu na pewno przewyższą cenę samej instalacji.

Innym czynnikiem, który ma decydujący wpływ na efektywność funkcjonowania systemu sprężonego powietrza jest prawidłowy dobór i konfiguracja poszczególnych  elementów stanowiących sieć, a szczególnie sprężarek, sterowników i przewodów.

Nasza firma zapewnia klientowi fachową pomoc na każdym etapie projektowania i wykonywania instalacji sprężonego powietrza. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu i serwisowaniu instalacji, a nasza znajomość rynku pozwala nam przedstawić całą gamę dostępnych rozwiązań, począwszy od sieci prostych i tanich, aż po bardzo zaawansowane technologicznie instalacje wykorzystujące sterowniki nadrzędne oraz urządzenia stale monitorujące charakterystykę ilościową i jakościową przesyłanego powietrza i pozwalające bardzo efektywnie obniżać koszty jego wytworzenia i wykorzystania.

Na etapie uzgodnień dopasowujemy nasze propozycje do możliwości i potrzeb klienta.  Proponujemy właściwe rozwiązania, a w ramach przeprowadzanych przez nas inspekcji istniejących już sieci lokalizujemy min. nieszczelności instalacji, które mogą przyczynić się znacznie do podniesienia kosztów produkcji.  Pamiętajmy, że nieszczelność o przekroju 1 mm oznacza ponad 1000 PLN strat w skali roku!  Inwestycje związane z przeprowadzoną przez  nas inspekcją, konsultacjami oraz ewentualnymi  zmianami w budowie sieci i/lub  zakupem nowych urządzeń zwracają się wielokrotnie po kilku miesiącach. Mają też pozytywny wpływ na stabilność funkcjonowania systemu i zabezpieczają ciągłość produkcji.
 

drukuj  

Od ponad 15 lat specjalnością firmy Marcom jest serwis kompresorów, serwis sprężarek, okresowe przeglądy sprężarek oraz remonty sprężarek. Dzięki centralnemu położeniu naszej siedziby (Łódź, Traktorowa 128) serwis sprężarek Marcom może dotrzeć do każdego klienta w Polsce w ciągu zaledwie kilku godzin. Zakres naszej oferty to naprawa kompresorów i sprężarek wszystkich typów, w tym sprężarki śrubowe i sprężarki łopatkowe najczęściej spotykanych w Polsce producentów. Marcom prowadzi również wynajem sprężarek oraz sprzedaje sprężarki używane, sprężarki Mattei, osuszacze powietrza, zbiorniki na sprężone powietrze itp. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników oraz posiadane przez nas specjalistyczne urządzenia pomiarowe takie jak np. przepływomierz powietrza, amperomierz cęgowy, czujnik punktu rosy, miernik ciśnienia itp., gwarantują, iż przeprowadzane przez nas pomiary powietrza oraz proponowane rozwiązania i projekty są w pełni dostosowane do potrzeb i uwarunkowań naszych klientów. Na życzenie klienta budujemy kompletne instalacje powietrza i instalacje pneumatyczne, przeprowadzamy również audyty energetyczne i funkcjonalne instalacji powietrza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Copyright 2011 © Marcom