Marcom - serwis sprężarek

Instalacje sprężonego powietrza

Nasza firma oferuje projektowanie i realizację kompletnych systemów sprężonego powietrza.
Ponieważ cena sprężonego powietrza jako medium jest bardzo wysoka, prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji powinno być priorytetem dla każdego użytkownika, a pierwszym etapem na drodze do stworzenia systemu działającego bez zarzutu jest dokonanie właściwych wyborów charakteryzujących instalację. Dotyczyć one powinny, przede wszystkim:

  • materiału, z którego instalacja ma być wykonana
  • przebiegu instalacji w strukturze budynku
  • przekrojów przewodów sprężonego powietrza

Właściwe dobranie tych parametrów zapewni stabilne funkcjonowanie całego systemu, a w szczególności urządzeń utrzymujących odpowiednie wartości fizyko-chemiczne sprężonego powietrza w ramach całego procesu przemysłowego, od momentu wytworzenia, poprzez magazynowanie, w trakcie przesyłania i przy jego uzdatnianiu. Szczelność całej instalacji odgrywa tu kluczową rolę i ma bezpośredni wpływ na to, czy powietrze dostępne jest w odpowiednim czasie i miejscu. Podobnie, odpowiednia konstrukcja instalacji pozwala zapobiec powstawaniu kondensatu w miejscach niepożądanych, a gromadzi go, na przykład, w pułapkach wodnych specjalnie do tego celu przeznaczonych. Prawidłowe zaprojektowanie instalacji umożliwia obniżenie kosztów użytkowania sprężonego powietrza, a oszczędności z tego tytułu na pewno przewyższą cenę samej instalacji.

Innym czynnikiem, który ma decydujący wpływ na efektywność funkcjonowania systemu sprężonego powietrza jest prawidłowy dobór i konfiguracja poszczególnych  elementów stanowiących sieć, a szczególnie sprężarek, sterowników i przewodów.

Nasza firma zapewnia klientowi fachową pomoc na każdym etapie projektowania i wykonywania instalacji sprężonego powietrza. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu i serwisowaniu instalacji, a nasza znajomość rynku pozwala nam przedstawić całą gamę dostępnych rozwiązań, począwszy od sieci prostych i tanich, aż po bardzo zaawansowane technologicznie instalacje wykorzystujące sterowniki nadrzędne oraz urządzenia stale monitorujące charakterystykę ilościową i jakościową przesyłanego powietrza i pozwalające bardzo efektywnie obniżać koszty jego wytworzenia i wykorzystania.

Na etapie uzgodnień dopasowujemy nasze propozycje do możliwości i potrzeb klienta.  Proponujemy właściwe rozwiązania, a w ramach przeprowadzanych przez nas inspekcji istniejących już sieci lokalizujemy min. nieszczelności instalacji, które mogą przyczynić się znacznie do podniesienia kosztów produkcji.  Pamiętajmy, że nieszczelność o przekroju 1 mm oznacza ponad 1000 PLN strat w skali roku!  Inwestycje związane z przeprowadzoną przez  nas inspekcją, konsultacjami oraz ewentualnymi  zmianami w budowie sieci i/lub  zakupem nowych urządzeń zwracają się wielokrotnie po kilku miesiącach. Mają też pozytywny wpływ na stabilność funkcjonowania systemu i zabezpieczają ciągłość produkcji.
 

drukuj  
http://marcom-serwis.pl/9